عکس خدا، قشنگ ترین عکس و متن در مورد خداوند

عکس خدا، قشنگ ترین عکس و متن در مورد خداوند

201521618481920a

تمام غصه های دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد

خدایا می دانم که می بینی

.عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

الهی . . .

جز تو پناهی ندارم

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

راز زندگی زیبا :

امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

هر صبح پلکهایت بصل جدید از زندگی را ورق میزند

سطر اول همیشه این است

خدا با من است

.عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

عشق رازی است

که تنها با خدا باید گفت

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خـــــــــدا رو بارها دیدم

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خداوند

نه به قدر رویاها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

از خدا

دلی آرام می خواهم

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خدا

خدای تا ابد همه هتس

. عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

GOD

یا بنی آدم

و ازدیگران جدا شو تا به من برسی

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

من دلم قرصه

کسی غیر از تو با من نیست

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

الهی

قدمهای گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش توئی

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

درست در لحظه آخر …

در اوج توکل ئ نهایت تاریکی …

نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد

خدا از راه می رسد … !

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

با هر سختی ، آسانی است

خداوند

دوبار تکرار کرده تا ته دلمون قرص باشه …!

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

و خدایی که همین نزدیکی است

. عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خدایا …

مرا ببخش به خاطر درهایی که زدم

اما خانه ی تو نبود

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خــــــــدا

هر چه دلم را خالی میکنم

باز پر میشود از تو

.

عکس خدا,عکس خداحافظی,عکس خدای جنگ

.

خداوند

دست های مرا در دست گرفت

و مدتی

هردو ساکت ماندیم

.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!