سجاده ها

دسته ها

.

آخرین ها

سابقه ها

طاهر 2

جفاست خواندن کتاب های استاد طاهرزاده؛

وقتی فایل صوتی اش هست.«خیال می کنی» که اگر از یک موضوعی کتابش را بخوانی، مقرون به صرفه تر است، کمتر وقت می گیرد یا تمرکز کمتری می طلبد.

درست است که کتاب شدن آثار ایشان، برد حرف ها را زیاد می کند و مخاطب بیشتری را پوشش می دهد؛ اما بهره ی خواننده، نصف بهره ی شنونده هم نیست.

(حساب کنید بهره ی حاضرین جلسه را!)

عمده ی منظور استاد با لحن شان منتقل می شود، که آن لحن نه در پیاده سازی صحبت، جاری شدنی است و نه با خواندن مطلب، دریافت شدنی.

البته دوستانی که چندی مأنوس با صوت ایشان بودند، می گفتند:

بعد از مدتی که با فایل های صوتی، مباحث را پیگیری می کردیم، دیگر وقتی کتاب های ایشان را هم می خوانیم با لحن و لهجه ی ایشان می خوانیم!

کأنه صدای ایشان است که مطالب را در گوش مان القاء می کند.

ولی باز ناگفته نماند که:

صد هزاران گوش ها گر صف زنند         جمله محتاجان چشم روشن اند

ذائقه ی عاقله

کسی که در سیستم های برآمده از تعقل غربی، تنفس می کند خیلی باید مواظب ذائقه­­ اش باشد. ذائقه­ ی فکری، ذائقه­ ی روحی. مدرنیته، ذائقه ها را عوض می کند.

عقل غربی فکر می ­کند همه ­جا، جای او هم هست. اما عقل شیعی، خودش می داند که تا کجا جای تعقل اوست. عقل شیعه، به موقع می فهمد که از جایی به بعد را با مرکب دیگری باید رفت.

به آن می گویند عقل خودبنیاد، به این می گویند عقل عابد. [دقیقترش شاید «عقل عبد» است؛ که عبد، صفت عقل باشد. مراد، عقلی است که خودش بنده است. نه آنکه مال یک بنده باشد.]

عقل خودبنیاد غربی، تحت اشراف نفس أمّارۀ بالسوء است؛ و تابع آن.

جالب است که این نفس أماره، برای انجام امر هایش یک مامور می خواهد؛ که کارپردازش باشد.

و عقل غربی، بهترین نیروی پیاده کننده ی اوامر نفس اماره است!

مثلا:

عقل شیعی، می فهمد که در دنیا و آخرتش «امام» می خواهد؛

اما نه برای اینکه برای او یک «سوپرمن» باشد (که هر نوع کاری را بتواند برای او انجام دهد!) یا برای او یک «سوپرمارکت» باشد (که او همه چیز را بتواند از آنجا تهیه کند!)؛ عقل غربی چنین امامی می خواهد که بیشترین منفعت را ببرد.

اساسا منجی­ گرایی غربی، جهت اش آن است که یک کسی بیاید که هر چه خواستی از او بگیری.

اما منجی گرایی شیعی برای این است که یک کسی بیاید که هرچه داری برای او بدهی.

چنین بر می آید که: عقل شیعی، برای این امام می خواهد که همه چیز را فدای او کند.

«عقل»، می خواهد «روح» را حلّ ِدر فنای امام کند.

اگر عقل غربی، بهترین نیروی پیاده کننده ی اوامر نفس اماره است، عقل شیعی، بهترین نیروی ساختن «ارواح التی حلت بفنائک» است.

عقل شیعی فقط ابزار بندگی خداست.

و خیرش به هیچ کس و هیچ چیز دیگری نمی رسد.

کسی که در سیستم های برآمده از تعقل غربی، تنفس می کند خیلی باید مواظب ذائقه­­ اش باشد.

 

درباره اینجا

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic